CONDUCERE

SC Compania Municipală de Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în faliment), cu sediul social în Bucureăti, Sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etajele 4 (partial), 5 si 6, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.  J40/10323/2017 este reprezentată prin Lichidator judiciar - Consortiul format din PRIME INSOLV PRACTICE SPRL reprezentată prin Practician în insolvență coordonator Ioana Toma și CONSULTA 99 SPRL reprezentată prin Asociat coordonator Florea Cornel – desemnat în aceasta calitate de către Tribunalul Bucuresti – Secția a VII-a Civila prin hotărârea intermediară nr. 1471 din data de 29.03.2022, pronunțată în dosarul nr. 33918/3/2020, în dosarul nr. 33918/3/2020

Contact

Mesaj de contactSediu social si adresa de corespondenta


Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Cladirea Iptana, et. 5, Bucuresti


Relații cu publicul:

Program de lucru: luni – joi 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00 vineri – 8.00 – 14.30

Adresă de e-mail: comunicare@cmsppb.ro; office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 06 59

Relații petiții:

Adresă de e-mail: comunicare@cmsppb.ro; office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 60 59

Registratură generală:

Program de lucru: luni – joi 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00 vineri – 8.00 – 14.30

Adresă de e-mail: office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 06 59

Holding

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#