INFORMAțII PUBLICE

Legea 544/2001 Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Hotărârea nr. 123/2002 Norme de aplicare Legea 544/2001

LEGE nr. 299 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Modalități de contestare

Solicitarea informațiilor de interes public și depunerea contestațiilor deciziei societății se va face la adresele de mail: comunicare@cmsppb.ro, office@cmspp.ro sau fizic la adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Cladirea Iptana, et. 5, Bucuresti

Nr de telefon contact: 0314030630

-     Model de cerere tip/formular Cerere informații de interes public

-     Model 1 Reclamație administrativă

-     Model 2 Reclamație administrativă

 

Lista documentelor de interes public

Raportul anual de aplicare a Legii 544/2001pentru anul 2019

 

-     Situatia Cheltuielilor Totale cu Personalul 2017-2019

-     Situația Datoriilor Companiei 2019

Contact

Mesaj de contactSediu social si adresa de corespondenta


Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Cladirea Iptana, et. 5, Bucuresti


Relații cu publicul:

Program de lucru: luni – joi 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00 vineri – 8.00 – 14.30

Adresă de e-mail: comunicare@cmsppb.ro; office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 06 59

Relații petiții:

Adresă de e-mail: comunicare@cmsppb.ro; office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 60 59

Registratură generală:

Program de lucru: luni – joi 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00 vineri – 8.00 – 14.30

Adresă de e-mail: office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 06 59

Holding

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#