RAPOARTE

Raportul Consiliului de Administrație la 31.12.2017

Raport Audit la 31.12.2017

Raport anual de remunerare 2017

Raportul Audit 2018

Raportul Consiliului de Administrație 2018

Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2018

Raport semestrul 1 al Consiliului de Administratie 2019

Raportul Auditorului 31.12.2019

Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2019

Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2019

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2019

Raportul Consiliului de Administrație la 30.06.2020

Raportul Comitetului de Audit la 30.06.2020

Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare la 30.06.2020

Raportul Consiliului de Administrație 31.12.2020

Raportul Auditorului 31.12.2020

Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare anul 2020

Raportul Comitetului de Audit  anul 2020

Raportul Administratorului Special la 30.06.2021

 

 2017

Bilant la 31.12.2017

 

 2018              

Situatie financiara CMSPPB Semestrul 1 2018

Bilant CMSPPB Semestru 2018

Situatie financiara anuala 31.12.2018

 

  2019           Hotararea de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli 2019
Situatii financiare 30.06.2019
Situatie financiara anuala 31.12.2019

 

  2020           Hotararea de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli 2020
Situatii Financiare la 30.06.2020
Situații Financiare anuale 31.12.2020

 

  2021                                                                                                              
Situatii Financiare la 30.06.2021
 

Contact

Mesaj de contactSediu social si adresa de corespondenta


Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Cladirea Iptana, et. 5, Bucuresti


Relații cu publicul:

Program de lucru: luni – joi 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00 vineri – 8.00 – 14.30

Adresă de e-mail: comunicare@cmsppb.ro; office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 06 59

Relații petiții:

Adresă de e-mail: comunicare@cmsppb.ro; office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 60 59

Registratură generală:

Program de lucru: luni – joi 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00 vineri – 8.00 – 14.30

Adresă de e-mail: office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 06 59

Holding

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#