PANOURI GARD LOT 1 SI LOT 2 (ANULARE)

Data publicarii: 21.02.2019

Data limita de depunere a documentelor: 28.02.2019 - ora 15:00, ofertele se vor depune la sediul CMSPPB SA din Bd. Dinicu Golescu, nr. 36, etaj 5, Secretariat - Registratura, sector 1, Bucuresti, in plic inchis, sigilat, fara semne distinctive, pe care se va mentiona “A nu se deschide pana la data de 28.02.2019, ora 15:00”.

Deschiderea ofertelor se va face in data de 28.02.2019, ora 15:30.

 

Fisa de date - Furnizare panouri gard

Invitatia de participare NFP

Caiet de sarcini lot 1

Caiet de sarcini lot 2

Anexe la caietul de sarcini

FORMULARE FURNIZARE PANOURI DE GARD

Draft contract panouri garduri STB lotul 1

Draft contract panouri garduri STB lotul 2

 

PV dechidere lotul 1

PV dechidere lotul 2

Raportul procedurii lot 1

Raportul procedurii lot 2

 

 

Contact

Mesaj de contactSediu social si adresa de corespondenta


Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Cladirea Iptana, et. 5, Bucuresti


Holding

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#