PANOURI GARD LOT 2

Data publicarii: 18.04.2019

Data limita de depunere a documentelor: 25.04.2019 - ora 09:00, ofertele se vor depune la sediul CMSPPB SA din Bd. Dinicu Golescu, nr. 36, etaj 5, Secretariat - Registratura, sector 1, Bucuresti, in plic inchis, sigilat, fara semne distinctive, pe care se va mentiona “A nu se deschide pana la data de 25.04.2019, ora 09:00”.

Deschiderea ofertelor se va face in data de 25.04.2019, ora 09:30.

Invitatie NFP

Fisa de date panouri

Caiet de sarcini

Anexe caiet de sarcini

Draft contract panouri garduri STB lotul 2 rev1

FORMULARE FURNIZARE PANOURI DE GARD 2 loturi

 

Contact

Mesaj de contactSediu social si adresa de corespondenta


Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Cladirea Iptana, et. 5, Bucuresti


Holding

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#