AMENAJăRI RUTIERE șI PEISAGISTICE

Carosabil:    

 • desfacere sistem rutier
 • spargere betoane
 • demontare/montare  borduri mari/mici beton/granit
 • fundație balast
 • fundație de piatră spartă
 • fundație balast stabilizat cu ciment
 • strat anticapilar
 • așternere mixturi asfaltice
 • fundații din beton de ciment
 • evacuat deșeuri

 

  Trotuare:

 • desfacere sistem rutier
 • spargere betoane
 • demontare/montare  borduri mari/mici beton/granit
 • fundație balast
 • fundație de piatră spartă
 • fundație balast stabilizat cu ciment
 • strat anticapilar
 • așternere mixturi asfaltice
 • fundații din beton de ciment
 • pavaje din piatră cubică
 • pavaje din pavele din beton prefabricate
 • plombări mixtură la rece
 • plombări mixtură la cald
 • evacuat deșeuri
 • pavaje din dale prefabricate
 • pavaje din dale de granit

 

Edilitare:

 • montaj rigole prefabricate
 • aducere la cotă capace cămine de vizitare
 • aducere la cotă capace guri de scurgere
 • decolmatare parțială cămine și guri de scurgere

Contact

Mesaj de contactAdresa de corespondenta


Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Cladirea Iptana, et. 5, Bucuresti
Sediu social


Strada Aristide Demetriade nr. 2, Bucuresti


Holding

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#