AMENAJăRI RUTIERE șI PEISAGISTICE

Carosabil:    

 • desfacere sistem rutier
 • spargere betoane
 • demontare/montare  borduri mari/mici beton/granit
 • fundație balast
 • fundație de piatră spartă
 • fundație balast stabilizat cu ciment
 • strat anticapilar
 • așternere mixturi asfaltice
 • fundații din beton de ciment
 • evacuat deșeuri

 

  Trotuare:

 • desfacere sistem rutier
 • spargere betoane
 • demontare/montare  borduri mari/mici beton/granit
 • fundație balast
 • fundație de piatră spartă
 • fundație balast stabilizat cu ciment
 • strat anticapilar
 • așternere mixturi asfaltice
 • fundații din beton de ciment
 • pavaje din piatră cubică
 • pavaje din pavele din beton prefabricate
 • plombări mixtură la rece
 • plombări mixtură la cald
 • evacuat deșeuri
 • pavaje din dale prefabricate
 • pavaje din dale de granit

 

Edilitare:

 • montaj rigole prefabricate
 • aducere la cotă capace cămine de vizitare
 • aducere la cotă capace guri de scurgere
 • decolmatare parțială cămine și guri de scurgere

Contact

Mesaj de contactSediu social si adresa de corespondenta


Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Cladirea Iptana, et. 5, Bucuresti


Relații cu publicul:

Program de lucru: luni – joi 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00 vineri – 8.00 – 14.30

Adresă de e-mail: comunicare@cmsppb.ro; office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 06 59

Relații petiții:

Adresă de e-mail: comunicare@cmsppb.ro; office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 60 59

Registratură generală:

Program de lucru: luni – joi 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00 vineri – 8.00 – 14.30

Adresă de e-mail: office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 06 59

Holding

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#