LUCRăRI DE INTERVENțIE șI îNTREțINERE

Carosabil:

 •  desfacere sistem rutier
 •  spargere betoane
 •  demontare/montare  borduri mari/mici beton/granit
 •  fundație balast
 •  fundație de piatră spartă
 •  fundație balast stabilizat cu ciment
 •  strat anticapilar
 •  așternere mixturi asfaltice
 •  fundații din beton de ciment
 •  evacuat deșeuri

 

Trotuare     

 •  desfacere sistem rutier
 •  spargere betoane
 •  demontare/montare  borduri mari/mici beton/granit
 •  fundație balast
 •  fundație de piatră spartă
 •  fundație balast stabilizat cu ciment
 •  strat anticapilar
 •  așternere mixturi asfaltice
 •  fundații din beton de ciment
 •  pavaje din piatră cubică
 •  pavaje din pavele din beton prefabricate
 •  plombări mixtură la rece
 •  plombări mixtură la cald
 •  evacuat deșeuri
 •  pavaje din dale prefabricate
 •  pavaje din dale de granit

 

Parcuri:

 •  reparații alei în parcuri și grădini
 •  reparații /montaj locuri de joacă
 •  reparații incinte instituții

Contact

Mesaj de contactSediu social si adresa de corespondenta


Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Cladirea Iptana, et. 5, Bucuresti


Relații cu publicul:

Program de lucru: luni – joi 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00 vineri – 8.00 – 14.30

Adresă de e-mail: comunicare@cmsppb.ro; office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 06 59

Relații petiții:

Adresă de e-mail: comunicare@cmsppb.ro; office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 60 59

Registratură generală:

Program de lucru: luni – joi 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00 vineri – 8.00 – 14.30

Adresă de e-mail: office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 06 59

Holding

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#