CONDUCERE

SC Compania Municipală de Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul social în Bucureăti, Sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etajele 4 (partial), 5 si 6, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.  J40/10323/2017 este reprezentată prin Administrator judiciar - Consortiul format din PRIME INSOLV PRACTICE SPRL reprezentată prin Practician în insolvență coordonator Ioana Toma și CONSULTA 99 SPRL reprezentată prin Asociat coordonator Florea Cornel – desemnat în aceasta calitate de către Tribunalul Bucuresti – Secția a VII-a Civila prin Hotărârea intermediară nr. 687 pronunţată la data de 16.02.2021, în dosarul nr. 33918/3/2020

 

Administrator Special

NUME și PRENUME CALITATEA C.V.
Diciu Florin Adrian Administrator Special cv

 

 

 

Raport Anual privind remuneratiile administratorilor și directorului general

Contact

Mesaj de contactSediu social si adresa de corespondenta


Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Cladirea Iptana, et. 5, Bucuresti


Relații cu publicul:

Program de lucru: luni – joi 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00 vineri – 8.00 – 14.30

Adresă de e-mail: comunicare@cmsppb.ro; office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 06 59

Relații petiții:

Adresă de e-mail: comunicare@cmsppb.ro; office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 60 59

Registratură generală:

Program de lucru: luni – joi 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00 vineri – 8.00 – 14.30

Adresă de e-mail: office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 06 59

Holding

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#