BULETIN INFORMATIV

 

Conform art. 5 (2) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public regăsiți Buletinul Informativ ca sursă de informare completă:

 

- Acte Normative care reglemetează organizarea și funcționarea Companiei  

- Structura Organizatorică, Regulament de Organizare și Funcționare, Program de Funcționare ale Companiei

- Numele și prenumele persoanelor din conducerea Companiei și datele responsabilului cu difuzarea informațiilor publice

- Coordonatele de contact ale Companiei

- Sursele financiare, Bugetul și Bilanțul Contabil

- Rapoarte și strategii

- Modalități de contestare a deciziei Companiei în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

- Lista documentelor de interes public

Raportul anual de aplicare a Legii 544/2001 - 2019

Raportul anual de aplicare a Legii 544/2001 - 2020

Contact

Mesaj de contactSediu social si adresa de corespondenta


Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Cladirea Iptana, et. 5, Bucuresti


Relații cu publicul:

Program de lucru: luni – joi 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00 vineri – 8.00 – 14.30

Adresă de e-mail: comunicare@cmsppb.ro; office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 06 59

Relații petiții:

Adresă de e-mail: comunicare@cmsppb.ro; office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 60 59

Registratură generală:

Program de lucru: luni – joi 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00 vineri – 8.00 – 14.30

Adresă de e-mail: office@cmsppb.ro

Telefon: 031 403 06 30

Fax: 031 403 06 59

Holding

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#